รายวิชาที่มีอยู่


ข่าวและประกาศ

รูปภาพของAdmin Big Boss
การนิเทศบทเรียนออนไลน์
โดย Admin Big Boss - เสาร์, 26 ธันวาคม 2020, 5:18PM
 
แจ้งคณะครูทุกท่าน

คณะกรรมการนิเทศบทเรียนออนไลน์ (e-learning) จะดำเนินการนิเทศบทเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบ (100%)

ในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19

ขอความร่วมมือคณะครูทุกท่านรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จตามวัน เวลา ดังกล่าว

**หากท่านใดไม่สามารถดำเนินการ...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(67 คำ)
 
รูปภาพของAdmin Big Boss
การนิเทศบทเรียนออนไลน์ (e-learning)
โดย Admin Big Boss - เสาร์, 20 มิถุนายน 2020, 9:54PM
 

ฝ่ายบริหารวิชาการ


เริ่มนิเทศบทเรียนออนไลน์ (e-learning) ในวันที่ 22 - 25 มิถุนายน 2563 
และปรับปรุงและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-learning) ในวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2563 

รูปภาพของอัครพล อิ่มเอี่ยม
คู่มือสำหรับครู
โดย อัครพล อิ่มเอี่ยม - พฤหัสบดี, 15 สิงหาคม 2019, 2:26PM
 

คู่มือสำหรับครู