ข่าวและประกาศ

การนิเทศบทเรียนออนไลน์ (e-learning)

 
Picture of Admin Big Boss
การนิเทศบทเรียนออนไลน์ (e-learning)
by Admin Big Boss - เสาร์, 20 มิถุนายน 2020, 9:54 PM
 

ฝ่ายบริหารวิชาการ


เริ่มนิเทศบทเรียนออนไลน์ (e-learning) ในวันที่ 22 - 25 มิถุนายน 2563 
และปรับปรุงและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-learning) ในวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2563